Pomagamy
wykorzystać
potencjał

Agencja Pracy Tymczasowej Arti-Bau sp. z o.o.
(zarejestrowana pod numerem KRAZ 5740) istnieje na rynku od 2009 r.

Wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającej się gospodarce APT Arti-Bau sp. zo.o. oferuje swoje usługi w przedmiocie pracy tymczasowej na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki nim osoby poszukujące pracy za granicą znajdują zatrudnienie u Pracodawcy użytkownika, a Pracodawcy zmotywowaną kadrę do realizacji własnych projektów.

Usługi te realizuje głównie w branży przemysłowej, w sektorze elektrycznym i metalowym. Rekrutuje pracowników wykorzystując ogromne doświadczenie, szczególnie w przedmiocie legislacji kraju oddelegowania, zdobyte przez lata na rynku polskim oraz zagranicznym.

Do dyspozycji stawia pracowników z bogatym doświadczeniem na budowach poza granicami Polski, przy pracach na obiektach przemysłowych, w tym hal produkcyjnych, magazynowych, mieszkaniowych, biurowych i budynkach użyteczności publicznej.

Chcąc dostosować firmę do wysokich wymagań rynkowych, nieustannie podwyższając poziom jakości oferowanych usług, wdrożony został w Arti-Bau system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2009.

KILKA SŁÓW O PRACY TYMCZASOWEJ

Praca tymczasowa to nowoczesne rozwiązanie, dające możliwość elastycznego dostosowania wielkości zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Praca tymczasowa jest formą zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy strony: pracownik, firma w której pracownik świadczy pracę oraz agencja pracy, z którą pracownik podpisuje umowę

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE.

• Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia

• Dodatkowo, w przypadku delegowania pracowników tymczasowych do krajów Unii Europejskiej, Agencję Pracy Tymczasowej obowiązują przepisy DYREKTYWY 96/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, a także określone akty prawne państw, do których kieruje się pracowników.

NASZE CERTYFIKATY

Certyfikat
ISO 9001

Posiadamy certyfikat
rejestru agencji zatrudnienia

Jesteśmy także członkiem
Stowarzyszenia Niemieckich
Agencji Pracy
Tymczasowych

Dbamy o swoje
bezpieczeństwo
finansowe
z firmą Coface