Tytuł projektu: „Transfer nowej technologii hybrydowej podstawą rozwoju Arti-Bau „

Oś Priorytetowa: 1.Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie: 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny
Schemat: 1.5.A Wsparcie innowacyjności projektowej i procesowej MŚP
Nr wniosku o dofinansowanie: RPDS-01-05-01-02-0097/16

Tytuł projektu: „Produkcja etykiet i innych nośników informacji oparta o technologie układów cyfrowych podstawą rozwoju i wzrostu konkurencyjności Arti-Bau sp. z o.o.”

Oś Priorytetowa 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw.
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPDS.01.01.00-02-072/12

Tytuł projektu: „Wzmocnienie potencjału Arti-Bau sp. z o.o. poprzez wdrożenie SZJ ISO 9001”

Oś Priorytetowa: 1.Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie: 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenie Biznesu
Schemat: 1.2.A Dotacje na doradztwo dla MŚP
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPDS.01.02.00-02-054/12