Formularz
dla pracownika

Wypełnij i wyślij poniższy formularz.

Prosimy o wypełnienie formularza, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Zgoda wyrażona przeze mnie jest dobrowolna, jednakże niezbędna do przedstawienia mi oferty pracy. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem moich danych osobowych jest Arti-Bau sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Łubinowej 1/1, 52-210 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000315878, NIP 8971746284. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88). Odbiorcami Państwa danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Arti-Bau Sp. z o.o. o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na jej rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie. Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji odpowiadających mojej zgodzie usług (tj. przedstawiania mi ofert pracy) lub do momentu wycofania przeze mnie zgody. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do Państwa danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Przysługuje mi także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.