Leasing pracowniczy jest doskonałym rozwiązaniem dla Pracodawców, którzy nie chcą tracić czasu na pozyskanie pracowników oraz ponosić kosztów ich rekrutacji.

Podstawowe korzyści dla przedsiębiorstwa to:

  • ogranicza biurokrację w przedsiębiorstwie, (do zadań agencji pracy tymczasowej należy między innymi przygotowanie i zawieranie umów z pracownikami, obsługa płatności ZUS, wypłata wynagrodzeń czy dbałość o terminowość badań wnikających z zakresu medycyny pracy),
  • przenosi na firmę zewnętrzną procesy i koszty związane z rekrutacją, selekcją, szkoleniem, motywowaniem pracowników, bez angażowania pracowników etatowych przedsiębiorstwa,
  • pozwala starannie zaplanować oszczędności, które wynikać będą z redukcji tych kosztów,
  • obniża całkowite koszty zatrudnienia poprzez bieżące dostosowywanie ilości i struktury zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstw,
  • pozwala unikać problemów prawnych w zakresie praw pracowniczych,

Najczęstsze powody współpracy z Agencją Pracy Tymczasowej to:

  • zwiększenie liczby zamówień, którym nie są w stanie sprostać pracownicy etatowi,
  •  sezonowość / okresowość zapotrzebowania na personel,
  • trudność w oszacowaniu długoterminowego zapotrzebowania na personel.
ZAREJESTRUJ FIRMĘ